ร่วมกันสมทบเงินเพื่อมอบให้ครูชาวต่างชาติ ที่เกิดอัคคีภัยในประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันสมทบเงินเพื่อมอบให้ครูชาวต่างชาติ ที่เกิดอัคคีภัยในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรวบรวมได้เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท

เว็บไซต์ทางการศึกษา